Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie
  • Narkotyki Plebiscyt

Podstawowe informacje

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych został założony w 1990 roku. Skupia przedstawicieli różnych dyscyplin humanistycznych, zwłaszcza socjologów, psychologów i antropologów kulturowych. Kształci studentów zarówno na poziomie wiedzy ogólnoteoretycznej jak i praktycznej, przygotowując ich do pełnienia ról zawodowych wymagających umiejętności pracy z ludźmi, diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Głównymi kierunkami badań naukowych w Instytucie są: socjologia przemian społecznych, socjologia rodziny, teoria konfliktów społecznych, elementy polityki społecznej, patologia społeczna, socjologia moralności, psychologia społeczna i kliniczna, socjologia obyczajów i prawa, historia idei. Instytut oferuje studentom 9 ścieżek specjalizacyjnych.

 

Zobacz także:

Współczesne miasta. Badania i działania.

Antropologia współczesności.

Societas/Communitas.

Nowoczesny Uniwersytet.

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl