Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna English version

UNIVERSITY OF WARSAW - INSTITUTE OF APPLIED SOCIAL SCIENCES
Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
(+48 22) 826 21 84
isns@isns.uw.edu.pl

Directorial Staff:
Prof. Małgorzata Fuszara- Director
Prof. Barbara Fatyga - Deputy director
Prof. Grażyna Romańczuk-Woroniecka - Deputy director for Didactics

 

Structure

Morality and General Axiology Department
Head: Prof. Wojciech Pawlik
(+48 22) 826 21 84

Department of Sociology and Anthropology of Custom and Law
Head: Prof. Jacek Kurczewski
(+48 22) 55 31 624

Department of the History of Ideas and Cultural Anthropology
Head: Prof. Marcin Król
(+48 22) 55 20 626

Department of Studies of Family and Social Pathology
Head: Prof. Anna Kwak
(+48 22) 55 20 236

Department of Evaluation and educational studies Unit
Head: Prof. Ireneusz Białecki
(+48 22) 55 20 171

Social Policy Prophylactic Functions Department
Head: Prof. Józefa Hrynkiewicz
(+48 22) 55 20 184

Social Bonds Psychology Department
Head: dr Zbigniew Czwartosz
(+48 22) 625 40 68

Centre for Youth Research
Head: Prof. Barbara Fatyga
(+48 22) 55 20 135

Laboratory of Substance Abuse Studies and addiction problems
Head: Prof. Jolanta Rogala-Obłękowska
(+48 22) 55 20 168

 

General information
The Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation of the University of Warsaw consists of the Institute of Applied Social Sciences (ISNS), the Institute of Social Prophylactic and Resocialisation and the Centre for Higher Education Research.
The Institute of Applied Social Sciences was established in 1991. It is a scientific and educational unit of an interdisciplinary nature. Social sciences are represented by: sociology, culture anthropology, psychology, social psychology, economics and politology. The main discipline is sociology.

ISNS focuses on applicative aspect of social sciences founded on a sound theoretical base.
Fields of study:
Sociology in Applied Social Studies
The Institute offers the following university degrees and titles:
ˇ licencjat (the equivalent of a Bachelor's degree, granted after 3 years of study),
ˇ magister (Master's degree, granted after 2, 5 years of study),
ˇ doktor (Doctor's degree, Ph.D.),
ˇ doktor habilitowany (Reader's or Assistant Professor's degree),

Post-graduate courses in Gender Studies, Public Relations, Ethics and Philosophy and Independent Education

 

ERASMUS PROGRAMME
Assistant of coordinator of the -Erasmus Programme Ms Aneta Gawkowska
Contact: aneta.gawkowska@uw.edu.pl

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl