Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Kierunek studiów: Socjologia stosowana i antropologia społeczna
studia I stopnia
studia II stopnia

Misja i strategia

Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i przebiegu egzaminu dyplomowego

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania.

Arkusz hospitacyjny

Wzór sylabusa

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl