Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie Pracownicy

Dr Magdalena Maria Arczewska

magdalena.arczewska@uw.edu.pl

Funkcje pełnione w UW:
Pełnomocnik ds. rekrutacji

Specjalizacja:
Polityka społeczna

Kariera naukowa:
Doktorat: "Społeczne role sędziów rodzinnych" - 2007

Zainteresowania naukowe:
Socjologia prawa. Socjologia legislacji. Polityka państwa wobec trzeciego sektora i dialogu obywatelskiego.

Najważniejsze publikacje:
M. Arczewska: Podstawy prawne organizowania i funkcjonowania rodzin zastępczych w Polsce, [w:] M. Racław-Markowska, S. Legat (red.): Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004

M. Arczewska: Rodziny zastępcze i ich podopieczni w świetle wyników badań i analiz w Polsce [w:] M. Racław-Markowska, S. Legat (red.): Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004

M. Arczewska: O kroku milowym, którego nie było. Ustawa o działalności pożytku publicznego a opodatkowanie, finansowanie i współpraca trzeciego sektora z administracją publiczna w Polsce [w:] M. Rymsza (red.): Współpraca sektora obywatelskiego z administracja publiczną, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004

M. Arczewska: Podatek od wartości dodanej w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. czyli o tym, że można dodać tak, aby ubyło, "Trzeci Sektor" nr 1 - jesień/zima 2004

M. Arczewska, P. Stec: Możliwość uznania spółek prawa handlowego za organizacje pozarządowe świetle przepisów prawa, "Trzeci Sektor" nr 3 –lato 2005

M. Arczewska: O potrzebie współpracy sądów rodzinnych z instytucjami systemu opieki, "Problemy opiekuńczo wychowawcze" nr 3/2005 (438)

M. Arczewska: Nie tylko jedna ustawa, Prawo o organizacjach pozarządowych Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005

M. Arczewska: Test na filantropię, czyli 1% w polskim wykonaniu, "Trzeci Sektor" nr 7 - jesień 2006

M. Arczewska: Historia i organizacja sądów rodzinnych w Polsce, "Problemy opiekuńczo wychowawcze" nr 1/2007 (456)

M. Arczewska: Społeczne role sędziów rodzinnych. Wyniki badań własnych, [w:] "Rodzina i Prawo" nr 3/2007

M. Arczewska: My i oni - razem? Wpływ organizacji pozarządowych na procesy decyzyjne w krajach Grupy Wyszehradzkiej, The Sasakawa Peace Fundation, Tokio 2008

M. Arczewska: Sądownictwo rodzinne w Polsce wymaga zmian, "Analizy i Opinie Instytutu Spraw Publicznych" nr 86 - wrzesień 2008

M. Arczewska: Społeczne role sędziów rodzinnych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009

Zainteresowania i pasje:
Kuchnia włoska i tajska
Sztuka tatuażu

 

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl