Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie Pracownicy

dr Aneta Gawkowska

aneta.gawkowska@uw.edu.pl

Funkcje pełnione w UW:
Koordynator programu Erasmus
Opiekun uczelnianej organizacji studenckiej pod nazwą Niezależne Samorządne Koło Naukowe "Solidarność"
Opiekun uczelnianej organizacji studenckiej pod nazwą Koło Naukowe Studencki Magazyn Socjologiczny

Specjalizacja:
Teorie socjologiczne

Kariera naukowa:
doktorat: "Taking Community Seriously? Communitarian Critiques of Liberalism" - 2001 r.

Studia podyplomowe, kariera, staże:
Junior Visiting Fellow - w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu - I-VI.1999
Visiting Associate Professor - w University of Notre Dame w USA - sem. zimowy 2005/06

Zainteresowania naukowe:
Teologia ciała, nowy feminizm, teorie wspólnoty

Najważniejsze publikacje:
Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004
Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: Obywatelskość, polityka, lokalność, red. Aneta Gawkowska, Piotr Gliński, Artur Kościański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005
Hasło "Komunitaryzm", w: Słownik społeczny. Praca zbiorowa pod red. Bogdana Szlachty, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 560-573.
"Filozofia lokalności. Wybrane argumenty teorii komunitarystycznych", w: Lokalne społeczności obywatelskie, Jacek Kurczewski (red.), UW ISNS, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 2003, s. 12-32
"Wspólnotowcy o wspólnotach. Stanowisko współczesnych komunitarystów wobec kwestii wspólnot lokalnych", w: Oblicza lokalności. Tradycja i współczesność, Joanna Kurczewska (red.), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2004, s. 25-41
"Czy liberalna demokracja potrzebuje fundamentów?", w: Fundamentalizm i kultury, pod red. Marka Szulakiewicza i Zbigniewa Karpusa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005, s. 335-347
"Kulturalna rola parafii"; "Dziennik pielgrzymki (wyjątki)", w: Mazowsze bez granic. Przyczynek do antropologii kulturowej regionu, pod red. Jacka Kurczewskiego, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005, s. 135-160
"O korzyściach teoretycznych i praktycznych ze wspólnotowości", w: Kultura współczesna, nr 4 (42), 2004, pod red. Joanny Kurczewskiej, s. 119-134
"What about a Declaration of Human Responsibilities?", w: Freedom and Responsibility, Sacrum, Culture and Society, Piotr W. Juchacz, Roman Kozłowski (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003, s. 167-174
"Walzer’s Utopia of a Just Disharmony" w: "Studia Polityczne", Nr 10/2000, s. 227-233
"Free to Serve: Communitarian Attitudes in the Modern United States of America", w: The European Value System, Jadwiga Koralewicz (red.), Instytut Studiów Politycznych PAN i Collegium Civitas Press, Warszawa 1999, s. 87-114

Zainteresowania i pasje:
Pielęgnacja humoru swojego i innych
Pogłębianie relacji towarzyskich i przyjacielskich
Sporadyczny, acz radosny, taniec

 

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl