Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie Pracownicy

dr hab. Małgorzata Melchior, prof. UW

mmelchior@uw.edu.pl

Funkcje pełnione w UW:
Senator UW (kadencja 2002-2005)
Członek Komisji Senackiej ds. ochrony zdrowia i spraw socjalnych (kadencja 2002-2005)

Specjalizacja:
socjologia

Kariera naukowa:
doktorat: 1990 (Instytut Socjologii UW): "Społeczna tożsamość jednostki - propozycja podejścia badawczego (na przykładzie wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955)"

habilitacja: 2004 (ISNS UW): "Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach", Analiza doświadczenia biograficznego", Warszawa: wyd. IFiS PAN, s.467.

Staże zagraniczne:
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales w Paryżu, Francja (1984, stypendium Rządu Francuskiego);
Wydział Socjologii i Antropologii Społecznej, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Izrael (1992/93; Morris Ginsberg Foundation);
St. John's College w Oxfordzie i w Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies (1996, Oxford Hospitality Scheme, Fundacja Batorego);
The US Holocaust Memorial Museum, Washington, D.C., USA (2000, Fundacja Kościuszkowska).

Zainteresowania naukowe:
Problematyka jednostkowej tożsamości społecznej; socjologiczne zagadnienia mniejszości społecznych; historia Zagłady i stosunków polsko-żydowskich; sytuacje graniczne a wybory biograficzne; przeszłość i pamięć o przeszłości w biografiach jednostkowych i w życiu społeczeństw.

Najważniejsze publikacje:
"Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni "na aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego" (wyd. IFiS PAN, Warszawa 2004, ss. 467);
"Społeczna tożsamość jednostki (w świetle wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955)", Uniwersytet Warszawski ISNS, Warszawa 1990, s.315;
"Being Different: Construction of Individual Identity" - [in:] "Identity in Transformation: Postmodernity, Postcommunism, and Globalization", edited by Marian Kempny and Aldona Jawłowska, published by Greenwood Publishing Group, 2002;
"Threat of Extermination in Biographical Experience of the Holocaust Survivors", [in:] POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, No. 1(137), 2002, s.53-70;
"Pamięć o Zagładzie w doświadczeniu biograficznym Ocalonych", [w:] "KONSTRUOWANIE JAŹNI I SPOŁECZEŃSTWA. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego", Hałas Elżbieta, Konecki Krzysztof Tomasz (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005, s. 113-128;
"Zagłada i stosunki polsko-żydowskie w opracowaniach socjologicznych", [w:] "Zagłada Żydów. Studia i Materiały". Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów, nr 1/2005, IFiS PAN, Warszawa, s. 52-72;
"Jewish Identity: Between Ascription and Choice"; [w:] POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, No.1(109), 1995;
"Reakcje na stygmat (Impresje wokół badań nad polskimi Żydami)", [w]: "Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe" pod redakcją Mirosława Kofty i Aleksandry Jasińskiej-Kani, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001; s.262-273;
"Przeszłość jako czynnik zróżnicowań kulturowych dzisiaj - przypadek dwóch sąsiadujących wsi", [w]: KULTURA i SPOŁECZEŃSTWO, nr 4/1996
współautor: H.Datner, "Żydzi we współczesnej Polsce: nieobecność i powroty", [w:] "Mniejszości narodowe w Polsce", red Z.Kurcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997;

Zainteresowania i pasje:
Praca społeczna w Polskim Towarzystwie Socjologicznym i w stowarzyszeniu "Otwarta Rzeczpospolita".
Jestem członkiem interdyscyplinarnego zespołu badaczy, którzy tworzą Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN.
Uważam się za konesera kuchni francuskiej.

 

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl