Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie

Stopnie naukowe

HABILITACJE

W dniu 15 grudnia 1997 roku Instytut Stosowanych Nauk Społecznych otrzymał decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie - socjologia.

Nadane przez ISNS stopnie naukowe doktora habilitowanego:

dr Barbara Lewenstein - stopień doktora habilitowanego został nadany uchwałą Rady Naukowej z dnia 1 października 2014

dr Marek Rymsza - Aktywizacja w polityce społecznej. W2 stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? - 2 lipca 2014.

dr Małgorzata Bieńkowska - Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci - 28 maja 2014 r.

dr Magdalena Dudkiewicz - Populiści dobroczynności. Medialne informowanie o pomaganiu - 14 maja 2014.

dr Krzysztof Arcimowicz - Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku - 12 marca 2014.

dr Mariola Bieńko - Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne - 5 marca 2014.

dr Marek Cichocki - Problem politycznej jedności w Europie - 17 czerwca 2013.

dr Paweł Maria Możdżyński - Inicjacja i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa - 27 czerwca 2012.

dr Jolanta Arcimowicz - Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa. Salus rei publicae suprema lex – 15 lutego 2012.

dr Rafał Pankowski - The Populist Radical Right in Poland: The Patriots, - 18 stycznia 2012.

dr Monika Mazurek-Janasik - Język, przestrzeń, pochodzenie. Analiza tożsamości kaszubskiej - 23 listopada 2011.

dr Dorota Rancew-Sikora - Sens polowania. Współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie dyskursu łowieckiego - 23 lutego 2011.

dr Jacek Kochanowski - Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer - 12.01.2011

dr Joanna Mizielińska - Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer - 16 grudnia 2009

dr Elżbieta Budakowska - Ruch Braspol w Brazylii - współczesna interpretacja. - 13 maja 2009

dr Wojciech Pawlik - Grzech. Studium z socjologii moralności - 12 marca 2008

dr Andrzej Słaboń - Przemiany współczesnej obyczajowości. Społeczna dynamika przewartościowań na przykładzie zmian kodeksów zachowań - 23 stycznia 2008

dr Beata Łaciak - Obyczajowość polska czasu transformacji czyli wojna postu z Karnawałem, kolokwium - 4 lipca 2006

dr Małgorzata Melchior - Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi "na aryjskich papierach". Analiza doświadczenia biograficznego - decyzja. CkdsSNiT (BCK-I-H-1653/2004) - 21 marca 2005

dr Tadeusz Doktór - "Innowacje religijne: Ruchy, uczestnicy, reakcje społeczne" - decyzja. CkdsSNiT (BCK-I-H-1452/2003) - 23 lutego 2004 r.

dr Grażyna Romańczuk-Woroniecka - Działania polityczne. Próba socjologii interpretatywnej - decyzja. CkdsSNiT (BCK-I-H-1719/2002) - 24 marca 2003

dr Andrzej Mościskier - Spór o naturę ludzką. Socjologia czy socjobiologia - decyzja. CKdsSNiT- 25 lutego 2002

dr Elżbieta Czykwin - Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana - decyzja CKdsSiT - 24 września 2001

dr Iwona Jakubowska-Branicka - Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu autorytetu absolutnego - decyzja CKdsSiT - 28 maja 2001

dr Aleksander Manterys - Klasyczna idea definicji sytuacji - decyzja CKdsSiT - 26 marca 2001

dr Barbara Fatyga - Dzicy z naszej ulicy. - decyzja CKdsSiT - 25 maja 2000

dr Jolanta Rogala-Obłękowska - Młodzież i narkotyki. Rodzinne czynniki ryzyka nałogu. - decyzja CKds SiT - 27 marca 2000

 

 

DOKTORATY

W dniu 20 grudnia 1993 roku Instytut Stosowanych Nauk Społecznych otrzymał decyzją Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii.

Nadane przez ISNS stopnie naukowe doktora:

mgr Anna Buchner - Sanktuaria w polskim krajobrazie religijnym. Interdyscyplinarna analiza wybranych centrów kultu w Polsce - 11 czerwca 2014

mgr Katarzyna Uklańska - Pośmiertne role Jana Pawła II. Studium socjologiczne z okresu od śmierci do beatyfikacji papieża - 7 maja 2014

mgr Wojciech Klimski - Doktryna i przepowiadanie kaznodziejskie Kościoła Katolickiego w Polsce jako konteksty wiary współczesnych Polaków w rzeczy ostateczne. Studium socjologiczne - 9 kwietnia 2014

mgr Tomasz Kukołowicz - Wspólnota wyobraźni? Studium porównawcze twórczości Filomatów i współczesnych polskich raperów - 19 lutego 2014

mgr Maryla Koss-Goryszewska - Społeczna percepcja kobiet-ofiar handlu ludźmi w celu prostytucji. Analiza socjologiczna - 29 stycznia 2014

mgr Barbara Maria Audycka-Zandberg - Warunki i strategie mobilizacji najemców lokali mieszkalnych w stowarzyszeniach lokatorskich - 22 stycznia 2014

mgr Wanda Czarnota - Orientacje socjo-biograficzne młodych Polek na podstawie ich wyborów życiowych dokonanych i deklarowanych - 15 stycznia 2014.

mgr Adam Czech - Ordynaci i trędowaci. Społeczne role instrumentów muzycznych - 8 stycznia 2014.

mgr Antonina Doroszewska - Społeczne role położnych. Analiza zawodu położnej z perspektywy socjologii zawodów medycznych - 18 grudnia 2013

mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak - Psychospołeczna sytuacja osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce - 11 grudnia 2013

mgr Łukasz Goryszewski - Style konsumpcji polskiej klasy wyższej - 12 czerwca 2013.

mgr Krzysztof Karnkowski - Blogosfera polityczna w Polsce - 22 maja 2013.

mgr Anna Cieślewska - The Traditional Self-Governing Institution Mahalla in Relations With State Policies and International Organizations in Tajikistan - 15 maja 2013.

mgr Julian Madej - Społeczna percepcja humoru: co humor mówi o społeczeństwie i co społeczeństwo myśli o humorze - 24 kwietnia 2013

mgr Joanna T. Górska - Wstyd w ponowoczesności - 19 grudnia 2012.

mgr Katarzyna Górniak - Ekskluzja społeczna a nowe formy dobroczynności. Analiza działań wybranych organizacji społecznych - 9 maja 2012.

mgr Anna Konieczna-Purchała - Postrzeganie relacji władzy społeczności lokalnej na przykładzie dzielnicy Włochy m. st. Warszawy - 14 marca 2012.

mgr Anna D. Chmielewska - Ochrona i wsparcie rodziny jako główne kierunki oddziaływań wobec osób objętych dozorem kuratora sądowego - 26 października 2011.

mgr Izabela Szczygielska - Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin - 27 października 2010

mgr Albert Hupa - Dyskurs polityczny na polskich stronach WWW - 16 czerwca 2010

mgr Katarzyna Szkuta - Wytwarzanie poczucia normalności w codziennej rozmowie. Analiza socjologiczna. - 26 marca 2010

mgr Aleksandra Herman - Procesy rekonstrukcji i utrzymywania wspólnot mariawickich we współczesnej Polsce - 2 grudnia 2009.

mgr Tomasz Wrzosek - Ideologia narodowa w walce o hegemonię na przykładzie Młodzieży Wszechpolskiej - 4 listopada 2009

mgr Adriana Mica - Scandals over Mass Protests during Communist Regime in Romania. Mechanisms of Convergence, Contamination and Bullying - 1 lipca 2009

mgr Elżbieta Ciżewska - "Solidarność" 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej - 24 czerwca 2009

mgr Adam Rusek - Od rozrywki do ideowego zaangażowania. Komiksowa rzeczywistość w Polsce w latach 1945-1955 - 24 czerwca 2009

mgr Katarzyna Władyka - Konstruowanie roli samodzielnej matki z wyboru - 17 czerwca 2009

mgr Maria Środoń - Tożsamość etniczna i kulturowa Greków urodzonych w Polsce - 17 grudnia 2008

mgr Arkadiusz Peisert - Wspólnota obywatelska w spółdzielni mieszkaniowej - perspektywy i bariery. Współczesne problemy samorządności i spółdzielni mieszkaniowych - 25.06.2008 r.

mgr Michał Pręgowski - Zarys aksjologii Internetu. Netykieta jako system norm i cnót wyznaczający wzorce relacji społecznych w Sieci - 18.06.2008

mgr Marta Trębaczewska - Między folklorem a folkiem. Muzyczna konstrukcja nowych tradycji we współczesnej Polsce. - 18.06.2008

mgr Magdalena Arczewska - Społeczne role sędziów rodzinnych - 19 grudnia 2007 - praca doktorska została nagrodzona pierwszą nagrodą w X jubileuszowym konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej

mgr Tomasz Olczyk - Wirtualny obraz świata w telewizyjnej reklamie politycznej
- 19 grudnia 2007

mgr Tomasz Sobierajski - Racjonalność i religia. Religijność młodzieży z perspektywy teorii racjonalnego wyboru - 5 grudnia 2007

mgr Helena Datner - Żydowska inteligencja Warszawy drugiej połowy XIX wieku. Studium historyczno-socjologiczne. - 27 czerwca 2007

mgr Łukasz Sommer- Język i ideologia języka w fińskim ruchu narodowym w XIX wieku.
- 27 czerwca 2007

mgr Iwona Oliwińska - Genius loci a zachowania przestrzenne i style życia mieszkańców Szmulek. - 20 czerwca 2007

mgr Aneta Ostaszewska - Cechy bohatera mitycznego w dobie kultury narcyzmu na przykładzie recepcji społecznej kariery Michaela Jacksona. Perspektywa antropologiczna.
- 18 kwietnia 2007

mgr Ireneusz Kaczmarczyk - Charakterystyka Wspólnoty Anonimowych Alkoholików w Polsce. Analiza procesu zmiany zachowań osób uzależnionych od alkoholu. - 17 stycznia 2007

mgr Albert Jawłowski - Rytualne i mityczne aspekty widowiska kulturowego na przykładzie mistrzostw świata "FIFA Word Cup Korea - Japonia 2002" - 13 grudnia 2006

mgr Adriana Sylwia Bartnik - Rola ławnika w wymiarze sprawiedliwości III RP. Analiza socjologiczno-prawna. - 13 grudnia 2006

mgr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk - Migracja do Warszawy w latach 1998-2005. Obraz kulturowy i społeczny - 29 listopada 2006

mgr Bartłomiej Walczak - Podmiot a przedmiot poznania nauk społecznych na przykładzie antropologii kulturowej. Analiza wybranych struktur narracyjnych w pisarstwie antropologicznym - 29 listopada 2006

mgr Anna Krajewska - Spory konsumenckie. Sądy powszechne, sądy polubowne czy mediacje? - 25 października 2006

mgr Magdalena Rosochacka - Więź osobowa i kulturowa w rodzinach wiejskich i miejskich w ocenie młodzieży gimnazjalnej - 4 lipca 2006

mgr Grzegorz Makowski - Zjawisko korupcji w perspektywie socjologii problemów społecznych. Ujęcie konstruktywistyczne - 31 maja 2006

mgr Sebastian Michalik - Przemoc i mowa w nowożytnej myśli politycznej - Hobbes i Marks - 26 kwietnia 2006

mgr Michał Warchala - Autentyczność i Nowoczesność: od Rousseau do Freuda - 12 kwietnia 2006

mgr Izabela Rybka - Pomoc społeczna wobec ubóstwa i marginalizacji społecznej - 9 listopada 2005

mgr Agata Gójska - Mediacje jako procedura rozwiązywania konfliktów rodzinnych - 22 czerwca 2005

mgr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska - Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo a środowisko społeczne - 22 czerwca 2005

mgr Lech Kościelak - Kształtowanie się instytucji ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce - 15 czerwca 2005

mgr Krzysztof Dąbek - PZPR retrospektywny portret własny. Mechanizmy systemu totalitarnego (w świetle wywiadów z byłymi działaczami PZPR) - 15 czerwca 2005

mgr Magdalena Dudkiewicz - Samoświadomość społeczna pracowników organizacji pozarządowych w Polsce -1 czerwca 2005

mgr Rafał Pankowski - Rasizm a współczesna kultura popularna - 11 maja 2005

mgr Uliana Blyudina - The transformation of anti drug Policy In Russia: Regional case study - 20 kwietnia 2005

mgr Tomasz Dusiewicz - Socjologiczna perspektywa dramaturgiczna Ervinga Goffmana w świetle doświadczeń teatralnych XX wieku - 16 marca 2005

mgr Jerzy Rohoziński - Przemiany religijności islamskiej w radzieckim i postradzieckim Azerbejdżanie - 9 marca 2005

mgr Joanna Tomaszewska - Między feminizmem a katolicyzmem. Antynomie tożsamości - 16 lutego 2005

mgr Joanna Kowalczewska - Psychologiczne i społeczne wyznaczniki rozwoju sądów moralnych - 2 czerwca 2004

mgr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska - Mechanizmy reprezentacji politycznej na przykładzie pięciu gmin województwa mazowieckiego - 5 listopada 2003 r.

mgr Paweł Możdżyński - Ruch Reiki w Polsce w kontekście społeczeństwa ponowoczesnego - 11 czerwca 2003

mgr Mariola Racław-Markowska - Proces kształtowania polityki rodzinnej w Polsce - 28 maja 2003

mgr Marta Łuczyńska - Pomoc społeczna w Polsce - procesy instytucjonalizacji i profesjonalizacji - 5 czerwca 2002

mgr Tomasz Kaźmierczak - Praca socjalna: między upośledzeniem społecznym a obywatelskością - 5 czerwca 2002

mgr Anna Olech - Etos zawodowy pracowników socjalnych - wartości, normy dylematy etyczne - 29 maja 2002

mgr Leszek Zakrzewski - Ossowskiej koncepcja etosu walki w porównawczych badaniach międzykulturowych - 14 listopada 2001

mgr Mirosław Grewiński - Europejski Fundusz Socjalny jako strukturalny instrument wspierania polityki społecznej Unii Europejskiej - 6 czerwca 2001

mgr Joanna Śmigielska - Teatr władzy lokalnej - 30 maja 2001

mgr Jolanta Arcimowicz - Funkcjonowanie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce - 21 marca 2001

mgr Ewa Giermanowska - Młodzież a rynek pracy - 16 czerwca 2000

mgr Mariola Bieńko - Ewolucja wzajemnych stosunków między małżonkami w zależności od stażu - 16 lutego 2000

mgr Beata Hoffmann - Rock a przemiany kulturowe końca XX wieku - 16 czerwca 1999

mgr Grażyna Fluderska - Młoda kadra kierownicza organizacji gospodarczych. Praca tożsamość osobowość - 26 maja 1999

mgr Krzysztof Rosa - Niedoszli samobójcy. Analiza socjologiczna - 17 grudnia 1997

mgr Marek Rymsza - Spór o model polityki społecznej w Polsce po 1989 roku na przykładzie reformy systemu ubezpieczeń społecznych - 28 listopada 1997

mgr Barbara Lewenstein - Wspólnota a uczestnictwo w samorządzie terytorialnym w pierwszych latach transformacji w Polsce - 28 listopada 1997

mgr Monika Sajkowska - Społeczne interakcje wychowanków domów dziecka - 19 czerwca 1997

mgr Beata Łaciak - Dziecko w świecie społecznym - 21 maja 1997

mgr Anna Dębska - Mikrospołeczne podłoże nieformalnej obyczajowości żołnierskiej - 19 marca 1997

mgr Ewa Gniazdowska - Historia w perspektywie psychologii społecznej na przykładzie konfliktu między Cesarstwem a Papiestwem w XI wieku - 31 stycznia 1997

mgr Marek Szonert - Europejskie polityki azylowe a reakcje na migracje uchodźców i poszukiwaczy azylu w Polsce - 22 kwietnia 1996

mgr Aleksander Manterys - Wielość rzeczywistości jaklo problem współczesnej socjologii - 12 czerwca 1995

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl