Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
podstawowe informacje

dyrekcja

struktura

pracownicy
dyżury

rada naukowa

rada programowa

stopnie naukowe

Jakoœść Kształcenia

Strona główna O Instytucie

Struktura

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
p.o. kierownika: prof. dr hab. Marcin Król

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
p.o. kierownika: prof. dr hab. Jacek Kurczewski

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Kwak

Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją:
Kierownik: dr hab. Ireneusz Białecki, prof. UW

Zakład Metod Badania Kultury
Kierownik: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW

Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych
p.o. kierownika: dr Ewa Gniazdowska

Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień
p.o. kierownika: dr hab. Jolanta Rogala-Obłękowska, prof. UW

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl