Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
rekrutacja 2014/2015

informacja
Strona główna rekrutacja zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia II stopnia

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia I lub II stopnia

Program studiów

stacjonarnych I stopnia

niestacjonarnych (zaocznych) I stopnia

niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia


Zasady kwalifikacji kandydatów na studia w ISNS w roku akademickim 2014/2015:

Począwszy od roku akademickiego 2007/2008 studia będą mają charakter dwustopniowy

  • studia I stopnia licencjackie (absolwent otrzymuje tytuł licencjata socjologii)
  • studia II stopnia magisterskie (absolwent otrzymuje tytuł magistra socjologii)
Absolwenci - poza dyplomem - otrzymują certyfikat ukończenia jednej lub kilku wybranych specjalności.


W roku akademickim 2014/2015 Instytut będzie dokonywał naboru na następujące kierunki:

Studia I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia, 3. letnie

Studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia, 3. letnie

Studia niestacjonarne (zaoczne) I stopnia, 3. letnie

Studia II stopnia

Studia stacjonarne II stopnia, 2. letnie

Studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia, 2. letnie

Studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia, 2. letnie

Studia III stopnia

Zasady rekrutacji na studia III stopnia


Informacja

Pełnomocnik ds. rekrutacji
dr Anna Krajewska
dyżur
e-mail: anna.krajewska@uw.edu.pl

 

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl