Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studenci Koła Naukowe

KOŁO NAUKOWE "DYSKURSY NOWOCZESNOŚCI"

Koło Naukowe "Dyskursy Nowoczesności" zajmuje się krytyczną i interdyscyplinarną refleksją nad współczesną teorią społeczną i filozofią polityczną. Interesuje nas przede wszystkim diagnoza problemów, napięć i sprzeczności charakterystycznych dla nowoczesności. Lektury, które są przedmiotem dyskusji podczas spotkań wybierane są wspólnie przez wszystkich uczestników/czki Koła. Skupiają się one wokół krytycznej analizy zachodzących we współczesnym świecie procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem tych będących wynikiem rozwoju społeczeństwa ponowoczesnego. Podstawą działania Koła są regularne spotkania dyskusyjne członkiń/ków Koła oraz otwarte konferencje i debaty akademickie.
Koło działa przy Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

Opiekun Koła: Prof. dr hab. Paweł Dybel
Prezes: Krzysztof Pacewicz - krzys.pacewicz@gmail.com

Zarząd: Zuzanna Siwek, Jakub Krzeski, Wiktor Wojciechowski, Maciej Szwarc, Tadeusz Kochanowicz, Tamara Allina,

Kontakt:
dyskursy.nowoczesnosci@gmail.com
530 652 265

Regulamin Koło Naukowe "Dyskursy Nowoczesności"

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl