Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studenci Koła Naukowe

KOŁO NAUKOWE "INICJATYWA OTWIERACZ"

Zajmujemy się ideą Open Access - Wolnego Dostępu w uniwersyteckiej mikroskali. Chcemy rozszerzać pole dyskusji o otwartej nauce w środowisku akademickim. Po co nam Open Access? Co to znaczy? Jak pomaga radzić sobie z wyzwaniami nauki we współczesnym świecie? Jak możemy obalić mity i oswoić uprzedzenia dotyczące wolnych licencji?

Wskazujemy praktyczne korzyści płynące z Open Access, zarówno dla studentów, jak i dla pracowników naukowych. Stawiamy sobie za cel popularyzację wiedzy o Wolnym Dostępie i ułatwianie wymiany treści naukowej, prowadzenie badań z zakresu socjologii nauki, organizację debat i warsztatów animujących zmianę nastawienia do wolnych licencji oraz promocję prac z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności autorstwa pracowników i studentów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Chcemy zwiększać potencjał i efektywność pracy naukowej wykorzystując zdobycze technologii i innowacyjne podejście do prawa autorskiego. Funkcjonujemy jako koło naukowe przy ISNS UW. Nasze działania wspiera merytorycznie Centrum Cyfrowe Projekt:Polska.

Opiekun naukowy: dr hab. Barbara Fatyga, prof. UW Prezeska: Ewa Majdecka

Zarząd: Maja Burgiel, Natalia Hoffman, Agata Konarzewska, Marta Sienkiewicz

Kontakt:
http://inicjatywaotwieracz.wordpress.com/
https://www.facebook.com/inicjatywaotwieracz
inicjatywaotwieracz@gmail.com

Regulamin Koło Naukowe "INICJATYWA OTWIERACZ"

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl