Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studenci

Materiały od wykładowców

VI Antropologia kultury - problemy wielokulturowości
Problemy tożsamości w procesie zmiany kulturowej
Socjologiczne zagadnienia mniejszości społecznych
Antropologia przesądu - czarownice
Antropologia wizualna I
Antropologia wizualna II - badanie różnorodności kulturowej

dr Magdalena Arczewska
Ubezpieczenia społeczne
Prawo pracy - konwersatorium, II rok, studia I stopnia
Praca w NGO - ćwiczenia, II rok, studia I stopnia
Prawo o NGO - konwersatorium, III rok, studia I stopnia

dr Magdalena Arczewska
dr Magdalena Dudkiewicz
- Praca w organizacjach pozarządowych dla V roku

dr Magdalena Arczewska
dr Marek Rymsza
- System zabezpieczenia społecznego

dr Magdalena Arczewska
dr Marek Rymsza
mgr Szymon Wójcik
- Zarządzanie projektami w organizacji pozarządowej

dr hab. Magdalena Dudkiewicz
Animacja kultury - wykład
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Przygotowanie i realizacja projektu badawczego - dla studentów zaocznych
PR w organizacjach pozarządowych: budowanie poparcia społecznego

dr Beata Hoffmann
Problem narkotykowy w Republice Czeskiej
Terapia uzależnień na świecie

prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
- Etyczne problemy zawodu socjologa

dr Marek Kłosiński
- Przygotowanie i Realizacja Projektu Badawczego

dr Magdalena Łukasiuk-Gmurczyk
- Teorie socjologiczne 2

dr hab. Małgorzata Melchior
- Problemy tożsamości w procesie zmiany kulturowej
- Socjologiczne zagadnienia mniejszości społecznych

dr Robert Sobiech
- Evaluation - a Systmatic Approach ch. 1
- Media. Polityka. Opinia publiczna. Mechanizmy kształtowania debaty publicznej.
- Cultivation Theory
- Agenda-Setting Function
- Mechanizmy debat publicznych - M. Spector, J. I. Kitsuse
- Mechanizmy debat publicznych - Becker 2013
- Procedury badań ewaluacyjnych I, II
- Mechanizmy debat publicznych cz. 1
- Mechanizmy debat publicznych cz. 2
- Ewaluacja programów publicznych

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl