Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studia niestacjonarne (zaoczne i uzupełniające)

Opłaty

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia
Regulamin i terminy opłat czesnego (studia 3-letnie licencjackie)

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia
Regulamin i terminy opłat czesnego 2013/2014 (studia 2-letnie magisterskie)

 

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do sekretariatu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00) - ISNS studia niestacjonarne
zaoczne/uzupełniające
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

Wykaz opłat za studia wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego

nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499

W tytule należy podać: która rata, rok studiów oraz nr indeksu.

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl