Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studia niestacjonarne (zaoczne i uzupełniające)

Regulaminy

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania.

 

Instrukcja przygotowania zdjęć do ELS

Wzór karty obiegowej

 

Informacje dla studentów ostatniego roku/semestru przed obroną pracy licencjackiej

Informacje dla studentów ostatniego roku/semestru przed obroną pracy magisterskiej

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU ZAOCZNYCH STUDIÓW LICENCJACKICH.

Studenci, którzy nie będą uczestniczyć w lektoracie języka angielskiego (np. z powodu posiadania uznawanego przez UW certyfikatu zewnętrznego) zobowiązani są w roku 2007/2008 do uzupełnienia brakujących ECTS innym dowolnym przedmiotem z programu studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zaliczania lektoratów i uzyskiwania certyfikatu językowego UW oraz aktualnie uznawanych przez UW certyfikatów zewnętrznych i zasad wpisywania do indeksu oceny z egzaminu z języka obcego na podstawie certyfikatu zewnętrznego, znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. organizacji nauczania języków obcych na UW.

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO
INFORMACJA DLA STUDENTÓW II i III ROKU NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH), JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnie uznawanych przez UW certyfikatów zewnętrznych oraz zasad wpisywania do indeksu oceny z egzaminu z języka obcego na podstawie certyfikatu zewnętrznego, znajdują się na stronie Pełnomocnika Rektora ds. organizacji nauczania języków obcych na UW.

 

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl