Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studenci

Praktyki

 

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 Porozumienie w sprawie organizacji praktyk

Załącznik nr 2 Ramowy program praktyki

Załącznik nr 3 Zaświadczenie o odbyciu praktyki

Załącznik nr 4 Wniosek o zaliczenie praktyk

Zasady zgłaszania do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Tryb zaliczania praktyk obowiązkowych na studiach I stopnia

 

Oferty praktyk 2014/2015

Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) - staż

Uniwersytet Dzieci - praktyki

Uniwersytet Dzieci - wolontariat


Pełnomocnik ds. praktyk
dr Ewa Wideł
dyżur
ul. Żurawia 4,p. 306
e-mail: ewidel@isns.uw.edu.pl

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl