Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Opłaty

 

Wykaz opłat na rok akademicki 2013/2014

 

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do sekretariatu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00) - ISNS studia stacjonarne/niestacjonarne
wieczorowe
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499

W tytule należy podać: która rata, rok studiów oraz nr indeksu.

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl