Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Plan zajęć

Siatka zajęć semestr zimowy 2014/2015 (studia I stopnia, II stopnia, fakultety) - może ulec zmianie

Studenci, którzy kończyli studia licencjackie w ISNS UW, nie uczęszczają na wykład z Socjologii moralności. Osobom tym oceny zostaną przepisane ze studiów licencjackich.

Legenda do siatki zajęć:
I/obl - 1 rok studiów, zajęcia obligatoryjne (obowiązkowe)
ćw - ćwiczenia
w - wykład
ćw/w - ćwiczenia dla studentów studiów wieczorowych
Ż - ulica Żurawia 4
NŚ 67 - Nowy Świat 67
NŚ 69 - Nowy Świat 69
KP3 - Krakowskie Przedmieście 3

 

* Plik zapisany w formacie PDF. Do przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader.

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl