Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studia stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe)

Regulaminy

Uchwała Rady WSNSiR w sprawie szczegółowych zasad studiowania.

Wzór karty obiegowej

 

Informacje dla studentów ostatniego roku/semestru przed obroną pracy licencjackiej

Informacje dla studentów ostatniego roku/semestru przed obroną pracy magisterskiej

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Statut Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim

Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl