Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
studia stacjonarne
i niestacjonarne (wieczorowe)

ogłoszenia
plan zajęć
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia niestacjonarne - zaoczne (I i II stopnia)
ogłoszenia
plan zajęć
terminy zjazdów
kontakt
dyżury
opłaty
regulaminy i zarządzenia
egzaminy i zaliczenia - terminy, wyniki

studia III stopnia (doktoranckie)
ogłoszenia

praktyki

materiały od wykładowców

stypendia

organizacja roku akademickiego

Erasmus

USOS WEB
Podstawowe informacje na temat systemu USOS
Instrukcja rejestrowania przez USOS
USOS

samorząd

Koła Naukowe
Dyskursy Nowoczesności

Strona główna Studenci

Stypendia

Stypendia ISNS UW

1. Regulamin:
OBWIESZCZENIE NR 6 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

2. Zasady przyznawania stypendium rektora:
Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2013/2014 zmianie ulegną kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Zgodnie z nowymi zasadami stypendium rektora będzie mógł otrzymać student, który:

*uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub
*posiada osiągnięcia naukowe,
*artystyczne lub
*wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Zarówno średniej ocen, jak i poszczególnym osiągnięciom odpowiadać będą określone liczby punktów. Pismo Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Marty Kicińskiej-Habior, można pobrać z tego linku.Zasady
Stypendium przyznawane jest WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK studenta
Wniosek musi zostać wygenerowany w USOSweb, wydrukowany i podpisany dostarczony do Komisji Stypendialnej jednostki poprzez sekretariat danego Instytutu w wyznaczonym terminie - do 15 października 2013 r.
Aby ubiegać się o stypendium rektora WYSTARCZY średnia ocen; osiągnięcia dodatkowe TYLKO ZWIĘKSZAJĄ SZANSE na otrzymanie stypendium
Zasady punktowania osiągnięć oraz uwzględniane ich rodzaje znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej (na samym jego końcu)
Stypendium rektora nie może otrzymać student, który uzyskał już tytuł magistra lub równorzędny, bądź taki, który studiuje na studiach I stopnia po uzyskaniu tytułu licencjata (lub równorzędnego).FAQ
Czy mając samą średnią i żadnych osiągnięć mogę składać wniosek?

- Tak. Pozycja w rankingu w takim wypadku zostanie ustalona wyłącznie na podstawie punktów za średnią ocen.

Jak mam udokumentować osiągnięcia?

- W ostatniej części Załącznika nr 3 znajduje się szczegółowy wykaz dokumentów, które potwierdzają dane osiągnięcie.

Czy muszę składać wniosek papierowy?

- Tak.

Kontynuuję naukę na tym samym kierunku studiów. Dlaczego nigdzie nie mogę wpisać średniej?

- Średnia w Twoim przypadku zostanie wyliczona przez dziekanat i przez pracowników wpisana do rankingu.

Jestem na Erasmusie. Czy mogę wnioskować o stypendium? czy będę je otrzymywać?

- Tak - wnioskowanie i wypłacanie odbędzie się na dokładnie takich samych zasadach jak dla studentów przebywających w Polsce.

Jestem na urlopie. Kiedy mam wnioskować o stypendium za poprzedni rok?

- Teraz. Świadczenie, jeśli zostanie przyznane, wypłacone będzie po powrocie z urlopu.

Mam warunek. Czy mogę wnioskować o stypendium?

- Tak, ale za średnią otrzymasz 0 punktów. Trzeba więc wykazać osiągnięcia sportowe, naukowe bądź artystyczne, żeby mieć szanse na otrzymanie stypendium.

Gdzie mogę zadać pytanie, na które odpowiedzi nie znalazłem w Regulaminie ani na stronach OKS?

- Zapraszamy pod adres oks@samorzad.uw.edu.pl

 

Opiekunem Komisji jest dr Mariola Bieńko.

Sekcja Socjalna Studentów WSNSiR
mgr Ewa Kopycińska
e-mail: e.kopycinska@uw.edu.pl
tel. (22) 55 31 623
godz. 11.00-14.00
ul. Żurawia 4 pok. 206
00-506 Warszawa

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl