Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum

magisterskie 5-letnie
studia I stopnia
studia II stopnia


magisterskie 5-letnie (wieczorowe)
magisterskie 5-letnie (zaoczne)
studia I stopnia (zaoczne)
studia II stopnia (mgr uzupelniajace zaoczne)
studia 2,5-letnie magisterskie uzupełniaj±ce (zaoczne)

studia III stopnia (doktoranckie)

Strona główna Studia

Studia III stopnia (doktoranckie)

Lista rankingowa kandydatów na studia doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzib± w ISNS 2014/2015

Lista rankingowa kandydatów na Międzywydziałowe ¦rodowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzib± w ISNS 2014/2015


Sylwetka absolwenta

Szczegółowe zasady studiowania na Studiach Doktoranckich

Program studiów doktoranckich wraz z efektami kształcenia

Program przejsciowy stdudiów III stopnia

Uchwała Rady Naukowej z 26.03.2014 o zmianach w programie studiów doktoranckich

Terminy płatno¶ci na niestacjonarnych Studiach Doktoranckich

Wszczęcie i zamykanie przewodów doktorskich

Zasady odbywania praktyk zawodowych na Studiach Doktoranckich

Opłaty obowi±zuj±ce w roku akademickim 2014/2015 na studiach III stopnia


Informacje o stypendiach

ZARZˇDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZˇDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysoko¶ci, przyznawania i wypłacania ¶wiadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego


Szczegółowe zasady rekrutacji na rok akademicki

Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzib± w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych,

Międzywydziałowe ¦rodowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzib± w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, studia stacjonarne

Niestacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzib± w Instytucie Stosownych Nauk Społecznych

Międzywydziałowe ¦rodowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzib± w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, studia niestacjonarne

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzib± w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych,studia stacjonarne i niestacjonarne

Skład Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014 na Międzywydziałowe ¦rodowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Historycznym z siedzib± w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych, studia stacjonarne i niestacjonarne

SprawdĽ pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl