Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum

magisterskie 5-letnie
studia I stopnia
studia II stopnia


magisterskie 5-letnie (wieczorowe)
magisterskie 5-letnie (zaoczne)
studia I stopnia (zaoczne)
studia II stopnia (mgr uzupelniajace zaoczne)
studia 2,5-letnie magisterskie uzupełniające (zaoczne)

studia III stopnia (doktoranckie)

Strona główna Studia

Studia podyplomowe

GENDER STUDIES - Interdyscyplinarne studia nad kulturową i społeczną problematyką płci
Warszawa ul. Nowy Świat 69
tel. (0-22) 827-26-24

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 2
tel. (22) 55-20-134
kultura.kulinarna@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Organizowanie pracy z seniorami
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 826-61-75; (22) 55-20-176
seniorzy@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej
Warszawa, ul. Nowy Świat 69, pokój 112
tel. (0-22) 55-20-175
seksuologia@isns.uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Edukacji Niezależnej
Warszawa ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 55-20-176

Podyplomowe Studium Ewaluacji Projektów Finansowanych przez Unię Europejską
Warszawa, ul. Nowy Świat 69 pok. 122
tel. (22) 55-20-176
studiumewalucji@uw.edu.pl

Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki
Warszawa ul. Nowy Świat 69
tel. (0-22) 826-21-84, (0-22) 55-20-123, (0-22) 55-20-154

Podyplomowe Studium Rozwiązywanie konfliktów i partycypacja społeczna
Warszawa, ul. Nowy Świat 69 pok. 103/104
tel. (22) 55-20-176

Podyplomowe Studium Problemów Rodziny - Wychowanie do życia w rodzinie, praca z rodziną
Warszawa ul. Nowy Świat 69
tel. (0-22) 823-40-44
zawieszone

Studium Komunikacji Społecznej w Społeczeństwie Obywatelskim
Warszawa ul. Nowy Świat 69
tel. (0-22) 55-31-626
zawieszone

 


Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl