Uniwersytet Warszawski
English version
O Instytucie Studia Studia Podyplomowe Rekrutacja 2006/2007 Studenci Kontakt Wydawnictwa Galeria Forum
Praca i płaca - państwo i rynek

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Societas/Comunitas

Mozaika obyczajowości codziennej

Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych.

Publikacje

Strona główna Wydawnictwa

Praca i Płaca. Państwo i rynek.

Debata: Praca i płaca - państwo i rynek podejmuje najwazniejsze problemy współczesności. Od ich rozwiązania zależy utrzymanie ladu społecznego i ekonomicznego, harmonijny rozwój ludności, rodziny i państwa. Książka jest głosem w dyskusji o najważniejzych społecznych i ekonomicznych problemach współczesności. Nie aspirujemy do rozwiązania i poruszania wszelkich problemów. Oczekujemy, ze książka stanie się jednym z wielu głosów w bardzo potrzebnej publicznej debacie o pracy, wynagrodzeniu za pracę, o roli państwa i rynku w kształtowaniu warunków i stosunków pracy.
z wstępu do książki

 

Wydawca:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

ISBN: 978-83-61493-60-0

oprawa: miękka

liczba stron: 224

cena: 25,00

Koszt wysyłki
- 8 zł przedpłata na konto
wraz zamówieniem proszę przesłać potwierdzenie przelewu

W zamówieniu proszę podać: ilość egzemplarzy

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa
nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 6084 9499

w tytule proszę podać tytuł zamawianej publikacjiego.

Zamówienia proszę przesyłać na adres: societas@isns.uw.edu.pl

 

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Nauka i Szkolnictwo Wyższe jest to periodyk poświęcony społecznym, edukacyjnym, prawnym i ekonomicznym problemom nauki oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na świecie. Pismo łączy perspektywę naukową i praktyczną. Pierwszy numer ukazał się w marcu 1993 roku. Autorami artykułów publikowanych w piśmie są wybitni przedstawiciele różnych dziedzin zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio zagadnieniami nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno z Polski jak i innych państw. Ponadto do naszego pisma przygotowują artykuły przedstawiciele praktyki - uczelni, placówek naukowych, instytucji zarządzających.

 

Wydawca:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

Adres redakcji:
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel./fax 022 826-07-46
e-mail: kmira@uw.edu.pl

http://studiumewaluacji.uw.edu.pl

 

Societas/Communitas

Societas Communitas to nowe pismo ISNS. Wielokulturowość myślenia i działania skupiona w ramach jednego instytutu jest wartością, gdyż stwarza realną możliwość, wręcz zmusza do stałej konfrontacji różnych perspektyw poznawczych, kategorii opisu i kierunków interpretacji świata społecznego oraz sytuacji ludzi w tym coraz bardziej skomplikowanym i nieprzejrzystym świecie.

 

Półrocznik
Wydawca:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

Adres redakcji:
ul. Nowy Świat 69
00-046 Warszawa
tel./fax 022 827 26 99
e-mail: societas@isns.uw.edu.pl

www.societas-communitas.isns.uw.edu.pl

 

Mozaika obyczajowości codziennej

red. Beata Łaciak

W książce otrzymujemy bardzo aktualny i nadzwyczaj interesujący zbiór rozpraw przybliżających świat zjawisk, które - jak ujmują to etnometodologowie - choć na co dzień przez nas "widziane, to jednak nie dostrzegane". Autorzy wykazali się sporą intuicją badawczą i rozeznaniem w literaturze tematu, by z otaczającej nas rzeczywistości społecznej i kulturowej takie zjawiska wyłuskać, szczegółowo je opisać i poddać interpretacji socjologicznej i antropologicznej.

Zebrane w publikacji monografie i eseje układają się w dość spójny obraz przemian naszej współczesnej obyczajowości - podporządkowanej i kształtowanej przez media, powierzchownej i coraz bardziej odrywającej się od tradycji, zorientowanej na wartości ludyczne, a niekiedy wręcz infantylnej. Dość dobrze oddają one obyczajowy klimat późnej nowoczesności, z jej zorientowaniem na hedonizm, konsumpcję, powierzchowność.

Jest to książka nie tylko dla socjologów i antropologów, ale dla szerszego grona Czytelników zainteresowanych problematyką przemian współczesnej obyczajowości i kultury.

z recenzji dr hab. Wojciecha Pawlika, prof. UW

Książkę w cenie 25,00 zł można nabyć w Bibliotece Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69.
Zamówienia można przesyłać mailem:
societas@isns.uw.edu.pl

 

oprawa: miękka

liczba stron: 164

Wydawca:
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Uniwersytet Warszawski

ISBN: 978-83-61493-20-4

cena: 25,00

 

Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych.

red. Jolanta Arcimowicz, Jacek Kurczewski

Problematyka podjętych przez autorów badań ma zasadnicze znaczenie dla analizy zmian, jakie dokonały się w Polsce na poziomie władz samorządowych po 1989 roku, zwłaszcza po włączeniu Polski w struktury UE. Unijna akcesja rozszerzyła zakres działań samorządów, zwiększyła ich możliwości inwestycyjne, wzmocniła potrzebę artykulacji i reprezentacji lokalnych interesów na szczeblu europejskim.

Wymusiła jednocześnie na władzach samorządowych i podległych im urzędnikach zmiany w dotychczasowych strategiach działania, wyznaczyła nowe wzory działań politycznych środowisk lokalnych wychodzących zdecydowanie poza dotychczasowe kręgi wyższych władz państwowych na szczebel ponadnarodowy. Rozpoznanie tych zjawisk i tendencji strukturalnych, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa w UE, jest niezbędne dla diagnozy oraz prognoz dotyczących funkcjonowania polskiej demokracji.

Książkę w cenie 45,00 zł można nabyć w Bibliotece Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69
Zamówienia można przesyłać mailem:
societas@isns.uw.edu.pl

 

oprawa: miękka

liczba stron:

Wydawca: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski

ISBN:

cena: 45,00

 

 

Sprawdź pocztę przez www Projekt i wykonanie www.nevo.pl