ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Opłaty

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku 2020/2021

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku 2021/2022

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców od roku 2020/2021

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców od roku 2021/2022

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2016/2017

 

Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do sekretariatu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00) - ISNS studia niestacjonarne
zaoczne/uzupełniające
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

W tytule należy podać: która rata, rok studiów oraz nr indeksu.