ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Opłaty

 

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku 2020/2021

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku 2021/2022

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców od roku 2020/2021

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców od roku 2021/2022

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne wnoszone przez cudzoziemców w roku akademickim 2017/2018

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od roku akademickiego 2016/2017

Opłaty za usługi edukacyjne obowiązujące od w roku akademickiego 2014/2015


Student ma obowiązek każdorazowo dostarczyć kopię dowodu wpłaty do sekretariatu.

Wpłat należy dokonywać na konto:
Uniwersytet Warszawski, WSNSiR (34-00-00) - ISNS studia stacjonarne/niestacjonarne
wieczorowe
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28; 00-927 Warszawa

W tytule należy podać: która rata, rok studiów oraz nr indeksu.