ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Stypendia

Wnioskowanie o stypendium rektora zostało uruchomione na początku października. Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb. Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do dziekanatu/sekretariatu. Termin na złożenie wniosku upływa 15 października 2021 roku. Wszystkie pytania w sprawie stypendium rektora proszę kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres bpm@uw.edu.pl. Studenci mogą również poszukiwać informacji na naszej stronie internetowej bpm.uw.edu.pl.

Komunikatu Rektora w sprawie stypendium Rektora.

Katarzyna Szenajch, 12.10.2021