ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

English version

People


Academic staff

prof. dr hab. Barbara Fatyga
prof. dr hab. Małgorzata Fuszara
prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka
prof. dr hab. Anna Kwak
prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska-Manterys
dr hab. Jolanta Arcimowicz 
dr hab. Mariola Bieńko
dr hab. Magdalena Dudkiewicz
dr hab. Aneta Gawkowska
dr hab. Ewa Giermanowska
dr hab. Beata Hoffmann
dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz
dr hab. Piotr Laskowski
dr hab. Barbara Lewenstein
dr hab. Paweł Możdżyński
dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz
dr hab. Mariola Racław
dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka, prof. ucz
dr hab. Marek Rymsza
dr hab. Bartłomiej Walczak 
dr hab. Magdalena Arczewska
dr Bartłomiej Błesznowski
dr Elżbieta Ciżewska-Martyńska
dr Ewa Gniazdowska
dr Agata Gójska
dr Aleksandra Herman
dr Albert Jawłowski
dr Bogna Kietlińska
dr Marek Kłosiński
dr Anna Krajewska
dr Agnieszka Kumaniecka-Wiśniewska
dr Magdalena Łukasiuk
dr Łukasz Mikołajewski 
dr Tomasz Olczyk
dr Iwona Oliwińska
dr Mariusz Piotrowski
dr Marta Rawłuszko
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
dr Marcin Sińczuch
dr Tomasz Sobierajski
dr Maria Środoń
dr Adrianna Surmiak 
dr Mustafa Switat
dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska
dr Joanna Śmigielska
dr Paweł Tomanek
dr Ewa Wideł
dr Aleksandra Winiarska 
dr Szymon Wójcik

 

Professores emeriti

prof. dr hab. Józefa Hrynkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Kiciński
prof. dr hab. Marcin Król
prof. dr hab. Jacek Kurczewski

 

Institute's administrative staff

mgr Natalia Broniarczyk
Edyta Gruza
mgr Agnieszka Hojda
Urszula Łastowska
mgr Piotr Michalski
mgr Małgorzata Mieszkowska
mgr Paweł Orzechowski
mgr Katarzyna Szenajch

 

Library staff

mgr Róża Sułek
mgr Edward Leszczyński
mgr Jerzy Łaciak