ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Jolanta Arcimowicz, prof. ucz.

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

mail: jolanta.arcimowicz@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPINIE I TYTUŁY NAUKOWE:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYPROMOWANYCH:

LICENCJATÓW - 12;

MAGISTRÓW - 11

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA