ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Mariola Bieńko

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

dyżur

Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, zagadnieniami intymności i seksualności człowieka oraz szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Pełniła lub pełni funkcję eksperta w programach badawczych Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Fundacji Komunikacji Społecznej, Instytucji Kultury Centrum Nauki Kopernik, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jest autorka modułów programowych i szkoleniowych oraz wykładowca w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu rozwoju zasobów ludzkich (kolejne edycje kursów przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego na I i II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).

Publikacje: Przyjaźń małżeńska. Studium doświadczeń życiowych warszawskich inteligentów (2001); Intymne i prywatne praktyki codzienności. Studium socjologiczne (2013); artykuły: Seksualność dziecka w aspekcie psychospołecznym(2004); Tyrania intymności w mediach - metafory oraz metamorfozy obrazu ludzkiej seksualności (2006); (De)konstrukcje seksualności i intymności w relacjach społecznych (2008); Współczesne skrypty bycia razem. Zamierzony i realizowany projekt scenariuszy małżeńskich (2009); The sexual aspects of intimacy in old age, in the public and private spheres (2013); współredaktorka pracy zbiorowej: Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę (2012)