ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Bartłomiej Błesznowski

Historyk idei i socjolog wiedzy, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej. Łącząc nauki społeczne z filozofią, zajmuje się współczesną myślą polityczną inspirowaną poststrukturalizmem, historią idei kooperatyzmu oraz radykalnymi koncepcjami emancypacji politycznej.

Razem z prof. Marcinem Królem prowadził serię wydawniczą „Genealogia współczesności. Historia idei w Polsce 1815-1939”, aktualnie wraz z dr Aleksandrą Bilewicz przygotowuje serię książek poświęconych tradycji i aktualności idei polskiego kooperatyzmu. Jest współtwórcą czterech projektów naukowych finansowanych z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz społecznej inicjatywy badawczej „Laboratorium kooperacji”. Jest redaktorem afiliowanym czasopisma naukowego „Praktyka teoretyczna”.

Redagował i współredagował książki: Michel Foucault, Kim Pan jest, Profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki (Kraków 2013), we współpracy z wiedeńskim Instytutem Nauk o Człowieku Genealogy of Contemporaneity. A History of Ideas in Poland 1815–1939 (Warszawa-Wien 2015) oraz Cooperativism and Democracy. A Selected Works of Polish Thinkers (Leiden 2017).

Opublikował dwie monografie poświęcone myśli Michela Foucaulta: Batalia o człowieka. Genealogia władzy Michela Foucaulta jako próba wyzwolenia podmiotu (Warszawa 2009) oraz Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta (Kraków 2016).