ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Magdalena Dudkiewicz, prof. ucz.

Katedra Metod Badania Kultury

dyżur

mail: madud@gazeta.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Studia licencjackie:

Studia magisterskie:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH: do 2014

LICENCJATÓW - 12;

MAGISTRÓW - 0

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI