ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nauk humanistycznych. Specjalizuje się w socjologii prawa, studiów kobiecych i gender studies, a także w problematyce mniejszości narodowych. Kieruje Ośrodkiem Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet i Podyplomowymi Studiami nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci Gender Studies (wraz z Bożeną Chołuj).Na Uniwersytecie Warszawskim przewodniczy Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Prowadziła zajęcia z zakresu gender studies w USA (Ann Arbor) i Hiszpanii (Oniati). Jest członkinią komitetów redakcyjnych naukowych czasopism: “Signs. Journal of Women in Culture and Society”; “European Journal of Women’s Studies” i “Societas/Communitas”. W latach 2000-2006 członkini międzynarodowej rady International Institute of Sociology of Law w Oniati (Hiszpania), w latach 2006 – 2010 – zarządu Research Committee on Sociology of Law. Kierowała polską częścią badań w międzynarodowych projektach badawczych: 2003—2006 National Sciences Foundation, USA Constructing Supranational Political Space: The European Union, Eastern Enlargement and Women’s Agency; w tych samych latach V Ramowy Program Badań Unii Europejskiej Enlargement, Gender and Governance: The Civic and Political Participation and Representation of Women in the EU Candidate Countries; w latach 2007—2011 VI Ramowy Program Badań Unii Europejskiej Gendered Citizenship in Multicultural Europe: The Impact of Contemporary Women’s Movement

Jest autorką ponad 150 artykułów i rozdziałów w książkach opublikowanych po polsku, angielsku, niemiecku, słowacku, bułgarsku, rosyjsku i rumuńsku. Wydała pod swoją redakcją m.in. książki: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci? (2002), Nowy mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce ( 2008), Kobiety, wybory, polityka (2013). Jest współautorką książki (z prof. J. Kurczewskim) : Polskie spory i sądy (2004) oraz ( wraz z M. Grabowską, J. Mizielińską, J. Regulską) Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety (2008). Opublikowała 3 książki: Codzienne konflikty i odświętna sprawiedliwość(1989); Rodzina w sądzie(1994); Kobiety w polityce (2007). W 2011, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej odznaczona przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Kobiety w polityce, 2007, Warszawa: Trio

Rodzina w sądzie, 1994, Warszawa: ZSOiP ISNS UW

Codzienne konflikty i odświętna sprawiedliwość, 1989, Warszawa: IPSiR UW

Książki współautorskie:

Współpraca czy konflikt? Państwo, Unia i kobiety, 2008, wraz z M. Grabowską, J. Mizielińską i J. Regulską, Warszawa: WAiP

Wybrane książki pod redakcją: Kobiety, wybory, polityka, 2013, Warszawa: ISP

Polacy nad Dźwiną, 2009, współredakcja wraz z J. Kurczewskim, Warszawa: ISNS UW

Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, 2008, Warszawa: Trio

Polskie spory i sądy, 2004, wpółredakcja wraz z J. Kurczewskim, Warszawa: ISNS UW

Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, 2002, Warszawa: ISP

Wybrane artykuły i rozdziały w książkach:

Kresowianie: The Polish Expellees’ Perspective on Reconciliation, 2014, w: J. Kurczewski (ed.), Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe, Frankfurt am Main: Peter Lang Edition The Law, Ideology, and Politics, 2013, w: “Societas/Communitas”, 1(15) Polish Women’s Fight for Suffrage, 2012, w: The Struggle for Female Suffrage in Europe. Voting to Become Citizens, Blanca Rodriguez Ruiz, Ruth Rubio-Marín (eds.), BRILL

Kobiety w polityce, 2011, w: Gender w społeczeństwie polskim, K. Slany, J. Struzik i K. Wojnicka (red), Kraków: Nomos Kobiety, mężczyźni i władza, 2011, w: Mariola Flis, Krzysztof Frysztacki, Grażyna Skąpska, Paulina Polak (red), Co dzieje się ze społeczeństwem?, Kraków: WUJ

Divorce In Poland, 2011, w: “Societas/Communitas”, nr 2(12) Citizenship, Representation and Gender, 2010, w: „Polish Sociological Review”, nr 4(172)

The OMC, Gender Policy and the Experience of Poland as a New Member State, 2008, w: Gender Citizenship and the Open Method of Coordination, Fiona Beveridge i Samantha Velluti (eds.), Ashgate Publishing, Ltd.