ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego

Pracownicy naukowi

Dr hab. Aneta Gawkowska

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

mail: aneta.gawkowska@uw.edu.pl

Zajmuje się teoriami socjologicznymi i filozofią społeczno-polityczną, zagadnieniami nowego feminizmu, teologii ciała, wspólnotowości i pojednania; wydziałowy koordynator ds. mobilności w zakresie zagranicznych studiów częściowych Erasmus; wieloletnia współpraca ekspercka z samorządową instytucją kultury Urzędu m.st. Warszawy - Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Taking Community Seriously? Communitarian Critiques of Liberalism, 2011, Warszawa: WUW

Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, 2004, Warszawa: IFiS PAN

Książki pod redakcją: Teorie wspólnotowe a praktyka społeczna: Obywatelskość, polityka, lokalność, 2005, wraz z P. Glińskim i A. Kościańskim

Wybrane artykuły:

Woman, Self-Giving and Receiving: New Feminism, Theology of the Body, and Society, 2012, w: “Polonia Sacra”, Rok XVI (XXXIV), t. I, 30 (74)

Pontyfikat i pojednanie Jana Pawła II, 2012, w: Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, J. Kurczewski i A. Herman (red.), Gdańsk: Słowo obraz/terytoria

New Feminists and Their Vision of Rights and Law, 2009, w: “Societas/Communitas”, 1(7)

Czy wspólnota jest kobietą? Czy kobieta jest wspólnotą? Wspólnotowość w teorii nowego feminizmu, 2008, w: Ja – Wspólnota. Wspólnota – Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego, Elżbieta Kotkowska i in. (red.), Poznań: WT WAM

Rozważania o lokalności: lokalność bez granic czy jednak ograniczona?, 2007, w: Lokalne wzory kultury politycznej, J. Kurczewski (red.), Warszawa: Trio

Hasło „Komunitaryzm”, 2004, w: Słownik społeczny, Bogdan Szlachta (red.), Kraków: WAM