ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

dr hab. Ewa Giermanowska

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych

dyżur

mail: e.giermanowska@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Główne obszary badacze to: socjologia pracy i socjologia ekonomiczna, socjologiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy, kształtowania się stosunków pracy i polityki zatrudnienia. Znaczące miejsce w dorobku naukowym zajmuje problematyka zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozpatrywana z perspektywy zmian instytucjonalnych oraz wyłaniających się nowych modeli pracy i zatrudnienia.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Studia licencjackie:

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH: do 2014

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:


Publikacje

Konferencje

Projekty badawcze