ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Ewa Gniazdowska – Kierownik Ośrodka

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych

dyżur

Psycholog społeczny. Obecnie pełni obowiązki Kierownika Ośrodka Dydaktycznego Psychologii Więzi Społecznych. Absolwentka Wydziału Psychologii UW. Pracownik naukowy UW od 1989 roku. Zajmuje się psychologią społeczną, w szczególności problemami merytorycznych i metodologicznych relacji pomiędzy psychologią społeczną, historią i socjologią. Współpracuje także ze środowiskiem osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest autorką wielu artykułów na temat społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie trenersko - szkoleniowe w zakresie komunikacji, pracy grupowej i procesu przywództwa