ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Aleksandra Herman

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Wzory funkcjonowania mniejszości etnicznych i religijnych w społecznościach lokalnych oraz w dominującymspołeczeństwie większościowym, kobiety w kulturze i społeczeństwie oraz antropologiai socjologia nagości. Z zamiłowania badaczka terenowa.

STOPNIE NAUKOWE:

Doktorat (2009), ISNS UW: Procesy rekonstrukcji i utrzymania wspólnot mariawickich we współczesnej Polsce pod kier. prof. dr hab. Jacka Kurczewskiego.

Habilitacja (2020), ISNS UW:Kulturowa wiedza kobiet. Transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce(wyd. Scholar 2019).

WYBRANE PUBLIKACJE:

Herman Aleksandra (2020), Feminizacja podmiotowości sprawczej na przykładzie zaangażowania społecznego Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce, „Trzeci Sektor” 51–51 (3–4), s. 40–51

Herman Aleksandra (2019), Kulturowa wiedza kobiet. Transfer międzypokoleniowy w warunkach podwójnej marginalizacji Ukrainek z mniejszości narodowej w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Herman Aleksandra (2019), The Feminisation of Tradition. The Case of the Ukrainian Minority in Poland, „Gender Studies” 18(1), s. 83–95, doi 10.2478/genst-2020-0007

Антагонізм і примирення у мультикультурних середовищах (2017), współredakcja wraz z J. Kurczewskim jako drugi redaktor, Kijów: Ніка-Центр

Herman Aleksandra (2016), Transgresja i jej transgresja, czyli naturyści i libertyni w Cap d'Agde [w:] D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski (red.), Trickster. Społeczno-kulturowe aspekty doświadczania ciała, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra

Herman Aleksandra (2013), The Reconciliation Through Marriage: A Comparative Study of Marital Selection in Two Polish Bi-denominational Communities, [w:] Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe, Jacek Kurczewski (ed.), Frankfurt am Main: Peter Lang

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE


Antropologia kulturowa

Antropologia intymności

Płeć w antropologii kulturowej

Antropologia prawa i wielość kultur prawnych