ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

dyżur

mail: iwona.branicka@isns.uw.edu.pl

Socjolog, specjalizuje się w problematyce dotyczącej teorii demokracji współczesnej, praw człowieka, psychologii polityki i socjotechniki propagandy politycznej.

Wybrane publikacje:

Monografie:

O dogmatycznych narracjach. Studium nienawiści, 2013, Warszawa: Trio

Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu, 2000, Warszawa: ISNS UW

Książki pod redakcją:

O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, 2010, Warszawa: Trio [w tym artykuł autorski: „Współczesna demokracja jako dyskurs granic praw i wolności”]

Język propagandy a kreacje rzeczywistości, 2010, nr tematyczny „Societas/Communitas” 2(10) [w tym artykuł autorski: „Obrazy rzeczywistości”]

Prawa człowieka. Tolerancja i jej granice, 2002, Warszawa: ISNS UW, Warszawa 2002 [w tym artykuły autorskie: „Czy tyrania tolerancji? Absolutyzm i relatywizm w koncepcji praw człowieka”, „Granice praw i wolności. Orzecznictwo Trybunału Praw Człowieka”, „Prawa człowieka - tolerancja i jej granice. Czy jesteśmy tolerancyjni?”]

Ostatnie artykuły:

Hate narrations, 2014 w: Reconciliation in Bloodlands. Assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe, J. Kurczewski (ed.), Frankfurt am Main: Peter Lang edition

Authority, Power, Legitimization, Coercion – Between Legitimate Power and a Sect, 2013 w: Authority in the past and present, Publikacje Instytutu Historii UAM nr. 113, K. Ilski, K. Marchlewicz (red.), Poznań: IH UAM

Rule of law – the ideal or catastrophe?, 2013, “Societas/Communitas” 1(15), nr tematyczny Sociology of Law III: History and Development, red. J. Kurczewski Responsibility as a problem of freedom of thinking. Mechanisms of releasing from responsibility, 2013, Responsibility. A cross-disciplinary perspective, B. Bokus (ed.), Warszawa: LEXEM