ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Dr Marek Kłosiński, Starszy wykładowca

Katedra Metod Badania Kultury

dyżur

mail: marek.klosinski@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących technik i narzędzi badań społecznych, zwłaszcza w zakresie analizy medialnych przekazów informacyjnych; struktura procesu percepcji form procesualnych; osobliwości postrzegania ludzi i zdarzeń; psychospołeczne uwarunkowania preferencji estetycznych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Studia licencjackie:

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

WYPROMOWANYCH: do 2012

LICENCJATÓW - 8;

MAGISTRÓW - 30.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

– Stypendium naukowe Rektora UW (2000 r.); – Nagroda Jubileuszowa Rektora UW, z okazji 20-lecia działalności naukowej (1999 r.); – Nagroda Rektora UW za książkę ,,Człowiek w sytuacji kontaktu z muzyką” (1995); – Dyplom Rady Naukowej Instytutu Badań Problemów Młodzieży za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań nad edukacją młodzieży (1988 r.).

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA