ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Dr Anna Krajewska

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

socjolog, prawnik, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2006 roku obroniła w ISNS UW pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Fuszary pt. „Rozwiązywanie sporów konsumenckich: sądy powszechne, sądy konsumenckie czy mediacje?”. Brała udział w projektach badawczych z zakresu socjologii prawa, socjologii gender oraz z zakresu socjologii dzieciństwa. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych, gdzie uczestniczy w projektach dotyczących problematyki społeczeństwa obywatelskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej zainteresowania naukowe obejmują socjologię prawa, socjologię gender i socjologię dzieciństwa. Jest autorką publikacji z zakresu wymienionych subdyscyplin.

Wybrane publikacje:

Monografie:

Spory konsumenckie i ich rozwiązywanie, 2009, Wydawnictwo Warszawa: Trio

Artykuły:

Polityka braku polityki: migrantki w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi, 2012, „Societas/Communitas”, 1(13)

Eksperci od prawa? Rola prawników obsługujących jednostki samorządu terytorialnego, 2010, w: Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, Jolanta Arcimowicz, Jacek Kurczewski (red.), Warszawa: ISNS UW Mediation in Poland: The Prospects, 2009, “Societas/Communitas” 1(7) Prawo o stowarzyszeniach: ewolucja regulacji prawnej, 2009, w: Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna i organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie, G. Makowski, M. Koziarek (red.), Warszawa: ISP

Konteksty ojcostwa, 2008, w: Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Małgorzata Fuszara (red.), Warszawa: Wydawnictwo Trio Zabawki jako forma socjalizacji do ról płciowych, 2003, w: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Beata Łaciak (red.), Warszawa: ISP