ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Marcin Król


Katedra Historii Idei i Antropologii KulturowejHistoryk idei, filozof, publicysta. Kierownik Katedry Historii Idei i Antropologii Kulturowej i specjalizacji z Historii Idei. Profesor nauk humanistycznych od 1999, twórca i wieloletni redaktor naczelny pisma Res Publica oraz Res Publica Nowa. Członek Collegium Invisibile, Przewodniczący Rady Fundacji im. Stefana Batorego, autor wielu książek, artykułów, tłumaczeń i esejów. Ostatnio opublikował "Europa w obliczu końca" (2012) i „Klęska rozumu” (2013).