ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski
p.o. kierownika Katedry

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

mail: j.kurczewski@uw.edu.pl

Zajmuje się od ukończenia studiów socjologicznych na Uniwersytecie Warszawskim w 1965 r. pracą naukową na UW wpierw w na Wydziale Filozofii i Socjologii jako asystent w Katedrze Historii i Teorii Moralności pod kier. Prof. Marii Ossowskiej, później pod kierunkiem prof. Adama Podgóreckiego, od 1973 r. po uzyskaniu doktoratu jako adiunkt, a następnie po habilitacji w 1983 r. jako docent w IPSiR (na prawach wydziału) a od 1990 r. w ISNS UW. Od 1995 profesor tytularny, od 1999 profesor zwyczajny. W latach 1987-1996 przez trzy kadencje pełnił funkcję dziekana (wpierw dyrektora pozawydziałowego IPSiR UW, potem nowoutworzonego w 1990 r. Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Profilaktyki Społecznej), od 1994 kierował Katedrą. Był kilkakrotnie Prezesem Oddziału Warszawskiego a także przewodniczył sekcji socjologii prawa a jedną kadencję był skarbnikiem Polskiego Tow. Socjologicznego, pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Studiów Politycznych. Kilkakrotnie był członkiem zarządu Komitetu Badawczego Socjologii Prawa Międzynarodowego Tow. Socjologicznego; 1996—1999 był redaktorem naczelnym „Polish Sociological Review”, jest redaktorem naczelnym „Societas/Communitas” wydawanego przez ISNS UW. Brał udział jako kierownik badań w Polsce w projektach międzynarodowych: 1968, Image of the World in the Year 2000 European Comparative Project of Vienna UNESCO Centre for Coordination and Documentation in Social Sciences; 1976 Local Legal Systems European Comparative Project of Vienna UNESCO Centre for Coordination and Documentation in Social; 2000 Third Sector and Governance World Ford Foundation’s Project, OSI/EU Accession Monitoring Program, (por. report on Corruption and Anti-Corruption Policy in Poland z M. Fuszarą and G. Kopińską). Prowadził dydaktykę z socjologii, kryminologii, metodologii nauk społecznych, teorii socjologicznych i antropologii kulturowej oraz szeregu przedmiotów szczegółowych, przede wszystkim socjologii i antropologii prawa. Uczył, wykladał gościnnie lub był na stażach naukowych: 1979, Associate Professor, Sociology Department, George Washington University, Washington, D.C.; 1986, Visiting professor, Research School for Social Sciences, Australian National University, Canberra, A.N.T. (badanie Village Courts, Highlands, Papua New Guinea); 1990, Visiting Professor, Institute for Sociology of Law, Oslo University, Norway; 1991, Visiting professor, Wayne State University, Detroit, Ill; 1994, Visiting professor, Kellogg Center for International Studies, University of Notre Dame, Ind.; 1996, Visiting Professor, International Institute, University of Michigan, Ann Arbor; 1996 i 1997 Teaching Professor in International Master in Sociology of Law Programme, IISL, Oñati, Spain; 1995 lecturer at „NGOs and Law in Central Asia“ conference at Issyk-kul, Kirghizstan; 1996 lecturer on Rule of Law, Democracy and NGOs (East-West Project), Open Society Institute, Bishkek, Kirghizstan; 1997/98 Academic Director, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain; 1999, Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna, Austria, 2007, Visiting Professor, A’in Shams University, Cairo, 2008, Fellow, Rockefeller Foundation International Center, Bellagio, Italy; Od 2001 – International Associate of Oxford University Centre for Family Research and Family Policy. Pełnił funkcje publiczne w latach 1980-1992 jako doradca “Solidarności”, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik Okrągłego Stołu (podstolik ds. wolności stowarzyszeń), poseł i wicemarszałek Sejmu RP I kadencji.. W 2007 r. odznaczony za działalność publiczną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Współtworzył prawo ograniczające cenzurę (1981), prawo o przeciwdziałaniu narkomanii (1987?), prawo o zgromadzeniach (1990), kodeks służby cywilnej (2003). Był członkiem rad programowych TVP, rady ds. transplantacji przy Ministrze Zdrowia, rady przy KG Policji. Bezpartyjny, członek NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Programowej Fundacji CBOS, członek Rady Nadzorczej Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.

Wybrane publikacje: W XXI w.:

Monografie:

Living Sociology of Law, 2010, J. Kurczewski, Warszawa: ISNS UW Ścieżki emancypacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej w Polsce, 2009, Warszawa: Trio

Przeciw-obyczaje, 2006, Warszawa: Trio

Książki współautorskie:

The Latvians, Russians and Poles of Present Day Daugavpils, 2012, współautor wraz z V. Volkovem, Zinatne

Wielkie bazary warszawskie, 2010, współautor wraz z M. Cichomski, K. Wiliński, Warszawa: Trio

Conflict and Solidarity, 2010, współautor wraz z J. Kurczewską, Warszawa: ILW

Praktyki cielesne, 2006, współautor z B. Łaciak, A. Herman i in., Warszawa: Trio

Książki pod redakcją:

Reconciliation in Bloodlands. Assessing Actions and Outcomes in Contemporary Central-Eastern Europe, 2014, Frankfurt am Main: Peter Lang

Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych, 2012, współredakcja wraz z A. Herman, Gdańsk: Słowo obraz/terytoria

Socjologia pojednania, 2012, Kraków: Nomos

Zależność czy współpraca? Dialektyka praktyk urzędowych, 2011, współredakcja wraz z J. Arcimowicz, Warszawa: ISNS UW

Polacy nad Dźwiną, 2009, współredakcja wraz z M. Fuszarą, Warszawa: ISNS UW

Lokalne wzory kultury politycznej, 2007, Warszawa: Trio

Wielka Sieć, 2006, Warszawa: Trio

Mazowsze bez granic, 2005, Warszawa: Trio

Polskie spory i sądy, 2004, wpółredakcja wraz z M. Fuszarą, Warszawa: ISNS UW

Lokalne społeczności obywatelskie, 2003, Warszawa: ISNS UW

Civil Society in Poland, 2003, Warszawa: ISNS UW

Korupcja w życiu społecznym, 2000, współredakcja z B. Łaciak, Warszawa: ISP

Z książek wcześniejszych m.in.:

Spory i sądy (rozprawa habilitacyjna), 1983, Warszawa: IPSiR UW

Konflikt i Solidarność, 1981, Warszawa: IWZZ

Badanie prawa w naukach społecznych (rozprawa doktorska), 1977, Warszawa: UW

Prawo prymitywne, 1973, Warszawa: Wiedza Powszechna

oraz inne a także około 200 artykułów i rozdziałów w j. polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, norweskim, bułgarskim, węgierskim i czeskim