ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Barbara Lewenstein, adiunkt

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

mail: lewensteinb@gmail.com

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę społeczeństwa obywatelskiego, lokalności, wspólnotowości. Obecnie, od kilku lat interesuje się socjologią miasta. Jest autorką lub współautorką ponad 50 prac naukowych z tego zakresu. Redaktorem lub współredaktorem 6-ciu prac zbiorowych, dwóch monografii. We współpracy z Zakładem Społeczeństwa Obywatelskiego organizowała dwukrotnie cykl seminariów poświęconych rodzącemu się w Polsce III sektorowi, zakończonych dwiema publikacjami „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego III sektor” (IFIS PAN 2002) i „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie” (IFIS PAN 2004). W latach 2004-2016 była członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przewodniczącą Rady Zakładu Badań Naukowych PTS.

Uczestniczka wielu polskich i międzynarodowych projektów badawczych, w tym ostatnio w konsorcjum europejskim „LIVEWHAT” (Living with Hard Times: How Citizens React to Economic Crises and Their Social and Political Consequences [2014-2016]). Prowadzi także działania praktyczne w obszarze partycypacyjnego planowania przestrzennego, współpracując m.in z Fundacją im. St. Batorego i Urzędem m. st. Warszawy. Jest kierowniczką ścieżki specjalizacyjnej ISNS Socjourbanistyka na studiach licencjackich i Współczesne miasta. Badania i działania - na studiach magisterskich.

Pełni funkcje członka zespołu redakcyjnego pisma Societas/Communitas.. Członek Rady Programowej Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego UKSW. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ISNS.

Zajęcia dydaktyczne

  1. Współczesne miasta (studia dzienne, wykład konwersatoryjny w ramach ścieżki specjalizacyjnej Socjourbanistyka).
  2. Partycypacyjne projektowanie przestrzeni publicznych (studia dzienne, warsztat w ramach ścieżki specjalizacyjnej Socjourbanistyka).
  3. Miasto, lokalność, demokracja - Seminarium magisterskie.
  4. Aktualności Socjologiczne - fakultet.

Udział w ważniejszych projektach badawczych i działalność ekspercka

Publikacje