ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Łukasz Mikołajewski

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

dyżur

Historyk idei i socjolog, adiunkt w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej, zajmuje się powiązaniami między filozofią polityczną, literaturą i historią kultury. Absolwent MISH UW, w latach 2007-2009 wykładowca Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach, współpracownik Artes Liberales UW i Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Laureat Nagrody PTS im. Floriana Znanieckiego z 2006 roku za pracę magisterską poświęconą teorii społecznej Norberta Eliasa. Stypendysta UKIE/MSZ, w 2012 roku obronił w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji doktorat o pisarzach paryskiej „Kultury” i powojennych przemianach rozumienia Europy i Zachodu. Publikował m. in. w „Kulturze i społeczeństwie”, „Res Publice Nowej”, „Kulturze popularnej”, „Kulturze Liberalnej” i „Glissandzie”.