ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr hab. Paweł Możdżyński, adiunkt

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

dyżur

strona www: mozdzynski.bio.uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Socjologia kultury, socjologia sztuk wizualnych, designu i architektury, współczesna tożsamość

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  1. Współczesne sztuki plastyczne w perspektywie socjo-kulturowej (studia dzienne, konwersatorium, fakultet).
  2. Sztuki wizualne w ujęciu strukturalnym (studia dzienne, konwersatorium, fakultet).
  3. Wizje jednostki i społeczeństwa w architekturze i urbanistyce (studia dzienne, konwersatorium w ramach specjalizacji Współczesne miasta. Badania i działania/ fakultet).
  4. Systemy, struktury, procesy w różnych perspektywach teoretycznych (wykład, zajęcia obowiązkowe, studia zaoczne).
  5. Problemy współczesnej kultury (seminarium magisterskie, studia dzienne).

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

Członkostwo w PTS

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie socjologii

WYPROMOWANYCH:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

2004 – Nagroda II Stopnia Rektora UW 2013 – Nagroda I Stopnia Rektora UW

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

  1. Koordynacja programu „Listy dla Rodziców”, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
  2. Współpraca ekspercka w ramach programu Kierunek Kultura 2013, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

m.in. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Publikacje

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA