ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Pracownicy naukowi

Dr Paweł Orzechowski

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

dyżur

mail: pawel.orzechowski@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 


Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

STOPINIE I TYTUŁY NAUKOWE

Publikacje, projekty badawcze, konferencje