ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej

dyżur

Główne działania naukowe i dydaktyczne obejmują socjologię rodziny, socjologię starości i starzenia się. Jako ekspert związana ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (m.in. projekt „Aktywny senior- najlepszy rzecznik swoich społeczności”), Instytutem Spraw Publicznych (m.in. projekt „Wyzwania demograficzne. Budowanie zintegrowanego systemu wsparcia i aktywizacji ludzi starszych i ich rodzin”) i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych).

Publikacje:

artykuły: Atrakcyjność jako cecha rodzin wiejskich i miejskich w opinii młodzieży (2009); Wsparcie opiekunów nieformalnych – w stronę równowagi społecznych oczekiwań i opiekuńczych możliwości rodzin (2011); Niezła bajka: coś z komuny i kibucu, czyli o antydomach spokojnej starości i cohousingu – doświadczenia zagraniczne (2011); Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką (2011; 2012); Starzenie się w miejscu zamieszkania – w stronę szerszego rozumienia koncepcji (2013); Wyzwania dla polityki społecznej w obliczu demograficznych przemian (2013); Przyjazne seniorom i wszystkim pokoleniom? Polityki miejskie w kontekście wyzwań inteligencji generacyjnej (w druku); współredakcja tomu : Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (w druku)