ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Marcin Sińczuch, adiunkt

Katedra Metod Badania Kultury

dyżur: wtorek, g. 9.40 – 10.40

mail: m.sinczuch@uw.edu.pl

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Socjologia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem instytucjonalnej obecności młodych ludzi w systemie współczesnego państwa. Problematyka socjalizacji. Styk socjalizacji instytucjonalnej, formalnej oraz jej pozaformalnych i nieformalnych kontekstów. Socjologiczna analiza założeń i konsekwencji polityki młodzieżowej. Socjalizacja dorosłych, również w kontekście instytucji totalnych. Metodologia badań socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań kultury, uczestnictwa w kulturze oraz procesów akulturacji.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

FUNKCJE W INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

Publikacje