ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

Dr Adrianna Surmiak, adiunkt naukowy


Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej

Blog: https://etykabadanjakosciowych.wordpress.com

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Etyka badań społecznych, metodologia badań jakościowych, socjologia i antropologia moralności, społeczności marginalizowane społecznie.


STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA

Zawiadomienie dziekana o umieszczeniu na liście 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2004/2005.