ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Pracownicy naukowi

dr hab. Bartłomiej Walczak

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

dyżur

Socjolog, antropolog kultury. Autor i współautor ponad czterdziestu publikacji naukowych, które ukazały się w krajowych i zagranicznych pismach, m.in. Anthropology Matters, Kulturze i Społeczeństwie, Kontekstach, kierownik oraz uczestnik licznych polskich i międzynarodowych projektów badawczych i ewaluacyjnych. Autor ekspertyz i analiz min. dla Rzecznika Praw Dziecka, Fundacji im. St. Batorego, Rzecznika Praw Obywatelskich, OECD, MultiKulturni Center Praha i Narodowego Centrum Kultury. Od 2009 roku członek zespołu wprowadzającego reformę nadzoru pedagogicznego. W 2009 roku ukazała się jego książka „Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii” (wyd. Scholar), zaś w 2013 przygotowana wspólnie z K. Gmaj i K. Iglicką monografia "Dziecko uchodźcze w polskiej szkole" (wyd. Scholar). Zainteresowania badawcze: procesy migracyjne i przemiany instytucji wychowawczych, zmiana w edukacji, historia i metodologia badań terenowych w antropologii kultury.