ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


Organizacja Kształcenia

COVID

Struktura

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej
Kierownik: prof. dr hab. Iwona Jakubowska-Branicka

Pracownia Badań nad Historią i Tożsamościami LGBT+
Kierownik pracowni: dr hab. Piotr Laskowski

Katedra Metod Badania Kultury
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Fatyga

Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień
Kierownik: dr hab. Beata Hoffmann

o-instytucie-struktura-pracownia-psychospolecznych-problemow-uzaleznien

Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej
Kierownik: dr hab. Wojciech Pawlik, prof. ucz.

Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością
Kierownik: dr hab. Jacek Kochanowski, prof. ucz.

Ośrodek Socjologii Zamieszkiwania
Kierownik: dr hab. Magdalena Łukasiuk

Pracownia Socjologii Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Kierownik: dr hab. Paweł Możdżyński

Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa
Kierowniczka: prof. dr hab. Małgorzata Fuszara

Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej
Kierownik: prof. dr hab. Anna Kwak

Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych
Kierownik: dr hab. Marek Rymsza

Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych
Kierownik: dr Ewa Gniazdowska