ISNSUW

HR
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego


COVID

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej

Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej (do 2007 roku Katedra Studiów nad Tradycją i Zmianą Społeczną w XIX i XX wieku) kierowana jest od 2003 roku przez prof. dr hab. Marcina Króla. Oprócz publikacji licznych książek i artykułów z pól badawczych takich jak historia idei, antropologia, filozofia, psychoanaliza, historia społeczna oraz badania nad dyskursem publicznym do tradycji Katedry należy udział jej pracowników w debatach publicznych i politycznych, redagowanie czasopism intelektualnych (takich jak założona przez Marcina Króla „Res Publica Nowa” czy współtworzona przez Marka Cichockiego „Teologia polityczna”), a także redakcja i tłumaczenia wielu kluczowych prac dla współczesnej humanistyki. W Katedrze pracowali wcześniej także profesorowie Elżbieta Kaczyński, Joanna Kurczewska, Joanna Tokarska-Bakir, Marek Zaleski, oraz zmarły w 2013 roku prof. dr hab. Krzysztof Michalski.

Skład osobowy Katedry:

Doktoranci: mgr Anna Ciechanowicz, mgr Anna Dylewska, mgr Michał Florysiak, mgr Tomasz Kempski, mgr Mateusz Pietryka, mgr Aleksandra Piwowar, mgr Marcin Popławski, mgr Aleksandra Postek, mgr Rita Ramza, mgr Stanisław Skarżyński, mgr Norbert Sosik, mgr Agata Szczęśniak, mgr Ayur Zhanaev

Dydaktyka realizowana przez pracowników Katedry

  1. Przedmioty w programie studiów ISNS – Historia idei i teorii politycznych w XIX i XX wieku (I stopnia), Filozofia społeczna i antropologia (II stopnia), Historia idei (II stopnia),
  2. Przedmioty ogólnouniwersyteckie – Wielkie wyprawy etnograficzne, Antropologia przesądu – czarownice, Tragedia politycznego rozumu, Avanti Popolo! Włoska radykalna myśl społeczna, Filozofia polityczna Szekspira
  3. W ramach programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w ISNS prowadzone są dwie ścieżki specjalizacyjne związane z przedmiotem zainteresowań pracowników Katedry:

    a). Antropologia polityki i historia idei – ścieżka na poziomie licencjackim (od roku akademickiego 2015/2016) adresowana do studentów, którzy interesują się zagadnieniami na styku współczesnej polityki, historii, antropologii i socjologii. Umożliwia poznanie najważniejszych szkół i tradycji analizowania polityki oraz konfliktów społecznych, pokazuje w jaki sposób debaty toczone przez dawnych filozofów polityki odnaleźć można w dzisiejszych dyskusjach i dylematach. Posługując się różnorodnymi podejściami badawczymi studenci uczą się interpretować zarówno dyskursy legitymizujące współczesną władzę polityczną, jak i te ją podważające, poznają także historię polityczną Europy i współczesnych ruchów społecznych. Na ścieżce szczególny nacisk kładziony jest na indywidualny tutoring, stałą praktykę pisania i redakcji tekstów (także w ramach praktyk studenckich w wybranych fundacjach i czasopismach intelektualnych) oraz tworzenie przestrzeni dla dyskusji i konstruktywnej krytyki działania politycznego.

    b). Demokracja: idee, instytucje, społeczeństwo – ścieżka na poziomie magisterskim; pozwalająca na zdobycie umiejętności i wiedzy przydatnych do analizy i badań współczesnych społeczeństw demokratycznych w skali mikro i makro. Studenci zapoznają się z rozmaitymi teoriami demokracji oraz najnowszymi badaniami poświęconym funkcjonowaniu demokracji w Polsce i na świecie na różnych szczeblach ich funkcjonowania: międzynarodowym, państwowym, lokalnym. Prezentowane podejścia teoretyczne potraktowane są jako „skrzynka z narzędziami” i powiązane z praktykami badawczymi: diagnozie społeczności lokalnej.

  4. Prowadzone są również prace licencjackie i magisterskie – zachęcamy do wiązania badań ze studiami na oferowanych przez nas ścieżkach specjalizacyjnych.